Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Thông tin ngành Tài chính

Bộ Tài chính kiến nghị nhiều giải pháp đẩy nhanh giải ngân đầu tư công

Đăng ngày 24-08-2019 06:45
513 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Bộ Tài chính vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về một số vướng mắc và tồn tại ảnh hưởng đến công tác giải ngân vốn đầu tư công, công tác quyết toán dự án hoàn thành và việc quản lý các khoản thu của các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án tại các Bộ, ngành, địa phương. Qua đó, Bộ Tài chính đã kiến nghị nhiều giải pháp để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.

Cổng BTC
. . . . .