Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Thông tin ngành Tài chính

Bộ Tài chính công khai số liệu giải ngân vốn vay nước ngoài của Chính phủ

Đăng ngày 09-10-2019 08:52
234 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Bộ Tài chính công khai số liệu giải ngân vốn vay nước ngoài của Chính phủ Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 15/10, Bộ Tài chính sẽ công khai định kỳ số liệu các bộ, ngành, địa phương chậm giải ngân vốn vay nước ngoài của Chính phủ trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.

Cổng BTC
. . . . .