Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Thông tin ngành Tài chính

Bộ Tài chính chủ động ứng phó với thiên tai, dịch bệnh

Đăng ngày 24-08-2020 07:04
79 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 9901/BTC-KHTC yêu cầu các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ rà soát, chủ động phương án sẵn sàng ứng phó với thiên tai trong điều kiện dịch bệnh Covid-19.

Theo cổng Mof.gov.vn
. . . . .