Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Thông tin ngành Tài chính

Bộ Tài chính ban hành Chương trình hành động nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng ngày 08-09-2021 13:50
42 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 1687/QĐ-BTC ngày 07/9/2021 ban hành Chương trình hành động của Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo cổng Mof.gov.vn
. . . . .