Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Thông tin ngành Tài chính

Bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2018

Đăng ngày 29-11-2019 07:13
168 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 791/NQ-UBTVQH14 bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2018 và phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2018.

Cồng BTC
. . . . .