Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ QLNN về giá, tài sản công

Báo cáo tình hình giá cả thị trường, đánh giá công tác quản lý Giá-CS tháng 7; Kế hoạch công tác tháng 8 năm 2019.

Đăng ngày 06-08-2019 07:58
263 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 năm 2019 tăng 0,43%) so với tháng trước, tăng 1,54% so với cùng tháng năm trước và tăng 0,96% so với tháng 12 năm trước.

. . . . .