Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ QLNN về giá, tài sản công

Báo cáo giá thị trường tháng 7/2021

Đăng ngày 03-08-2021 14:53
7 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Trong tháng 7 năm 2021, chỉ số CPI chung tăng 0,54% so với tháng trước, tăng 2,51% so với cùng kỳ năm trước

. . . . .