Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Thông tin ngành Tài chính

Bàn giải pháp thúc đẩy giải ngân nguồn vốn vay nước ngoài

Đăng ngày 01-09-2020 06:44
87 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Sáng 31/8, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đã chủ trì Hội nghị trực tuyến giữa Bộ Tài chính với 62 tỉnh, thành phố về giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn vay nước ngoài năm 2020. Kết quả Hội nghị cho thấy, mặc dù tình hình giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài đã được cải thiện trong 2 tháng vừa qua, tuy nhiên, nhiệm vụ đặt ra cho giải ngân vốn đầu tư trong những tháng cuối năm còn rất nặng nề. Một số địa phương đề nghị trả lại kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài

Theo cổng Mof.gov.vn
. . . . .