Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Về việc phổ biến mức xử phạt vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội

Đăng ngày 07-08-2020 10:06
27 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 3/2/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2020.

Cổng Thông tin Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh.
. . . . .