Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Kinh tế - Xã hội

TP Hà Tĩnh đẹp hơn từ những con đường thảm nhựa nóng

Đăng ngày 06-09-2021 14:10
19 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Người dân TP Hà Tĩnh đang tranh thủ thời tiết và tình hình dịch bệnh được kiểm soát tại địa bàn để tăng tốc hoàn thành mục tiêu rải thảm nhựa nóng đường giao thông.

Theo baohatinh.vn, Cổng thông tin điện tử tỉnh
. . . . .