Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Kinh tế - Xã hội

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới (05/6), ngày Đại dương thế giới (08/6), Tuần lễ biển Hải đảo Việt Nam năm 2019

Đăng ngày 22-05-2019 10:10
230 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày Môi trường thế giới (5/6), ngày Đại dương thế giới (08/6), Tuần lễ biển - Hải đảo Việt Nam là sự kiện thường niên quan trọng, đã trở thành hoạt động cụ thể, thiết thực góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về biển, hải đảo và bảo vệ môi trường ở Việt Nam. Năm 2019, chủ đề Ngày Môi trường thế giới là “Ô nhiễm không khí và hành động của chúng ta”, chủ đề Ngày Đại dương thế giời là “Giới và đại dương”.

. . . . .