Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Thanh tra
KẾ HOẠCH TIẾN HÀNH THANH TRA

KẾ HOẠCH TIẾN HÀNH THANH TRA

Thực hiện Quyết định thanh tra số: 3377/QĐ-STC ngày 24/8/2022 của Giám đốc Sở Tài chính về việc thanh tra công tác quản lý và điều hành ngân sách nhà nước tại huyện Đức Thọ, Đoàn thanh tra xây dựng Kế hoạch tiến hành thanh tra theo Quy định tại Thông tư 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Thống kê truy cập

Hôm nay : 532

Tháng này : 21226

Tổng truy cập : 5.338.831