Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tài chính doanh nghiệp

Rà soát, xây dựng lộ trình sắp xếp lại các quỹ tài chính ngoài ngân sách

Đăng ngày 14-08-2019 07:20
176 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Chiều 13/8, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 - 2018”.

Cổng BTC
. . . . .