Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Kinh tế - Xã hội

Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán NSNN năm 2019

Đăng ngày 13-11-2018 21:39
73 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Chiều ngày 9/11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toánNSNN (NSNN) năm 2019 với 418/422 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 86,19% tổng số đại biểu Quốc hội.

Nguồn http://www.mof.gov.vn
. . . . .