Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

QĐ v/v đính chính QĐ số 70/QĐ-BTC ngày 16/01/2020 của Bộ trưởng BTC v/v danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của BTC năm 2019

Đăng ngày 19-06-2020 00:16
32 Lượt xem
Xem cỡ chữ

. . . . .