Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Phát động thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19” ở Hà Tĩnh

Đăng ngày 07-09-2021 08:28
17 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Cuộc thi là một trong những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong phòng, chống COVID-19 trên địa bàn Hà Tĩnh.

Theo baohatinh.vn, Cổng thông tin điện tử tỉnh
. . . . .