Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

“Nghìn thu nhớ Bác biết bao nhiêu!”

Đăng ngày 03-09-2021 14:18
11 Lượt xem
Xem cỡ chữ

52 năm Bác đi xa nhưng tư tưởng, đạo đức, tâm hồn, trí tuệ, phong cách của Người vẫn còn sống mãi, soi rọi con đường đi của cả dân tộc và của mỗi một chúng ta.

Theo baohatinh.vn, Cổng thông tin điện tử tỉnh
. . . . .