Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Nghị định số 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức

Đăng ngày 19-06-2020 09:03
35 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức.

Lê Anh
. . . . .