Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Lý tưởng, niềm tin và chí khí chiến đấu của Tổng Bí thư Trần Phú

Đăng ngày 06-09-2021 10:03
22 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 6/9/1931, Tổng Bí thư Trần Phú - người con kiên trung làng Tùng Ảnh (Đức Thọ - Hà Tĩnh) - qua đời khi mới 27 tuổi. Sự hy sinh cao cả đó đã khơi nguồn sống, sự trường tồn của lý tưởng mà cả cuộc đời đồng chí đã tin, theo và “giữ vững chí khí chiến đấu” cho đến hơi thở cuối cùng.

Theo baohatinh.vn, Cổng thông tin điện tử tỉnh
. . . . .