Cổng thông tin iện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...

LỊCH TRONG TUẦN

Tuần trước Tuần thứ 12 năm 2024
Từ ngày : 18/03/2024 đến ngày 24/03/2024
Tuần kế tiếp
Ngày bắt đầu Giờ bắt đầu Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
18/03/2024
Thứ 2
8:00
Tham dự hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Đ.c Nguyễn Quốc Hương - PGĐ; Lx: Đ.c Phúc
VP Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh
Đoàn ĐBQH
14:00
Họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Lễ Khởi công Dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà (Giai đoạn 1)
Đ.c Nguyễn Quốc Hương - PGĐ; Lx: Đ.c Phúc
VP UBND tỉnh
UBND tỉnh
14:00
Họp tham mưu xử lý đề nghị của Sở Công Thương và Sở Y tế
Phòng TCĐT; GCS
Sở KHĐT
Sở KHĐT
14:30
V/v họp dự kiến tiêu chuẩn, định mức, phương án quản lý sử dụng xe ô tô của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Phòng GCS
Phòng họp số 1 tầng 2 Sở Tài chính
Đ.c Nguyễn Quốc Hương - PGĐ
14:30
Làm việc về công tác bồi thường, GPMB Trang trại chăn nuôi lợn tại xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà
Phòng GCS
Sở KHĐT
Sở KHĐT
19/03/2024
Thứ 3
7:30
Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên”, Nghị quyết số 18-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương
BGĐ Sở; Lx: Đ.c Long; Phúc
VP UBND tỉnh
Tỉnh ủy
7:30
Dự Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024
Các đồng chí trong Đảng ủy; Bí thư, Phó Bí thư, chi uỷ viên các chi bộ; Trưởng, phó các phòng; Phó Giám đốc Trung tâm; Trưởng các đoàn thể
Phòng họp số 1, Tầng 2 - Sở Tài chính
Tỉnh ủy
14:30
Họp soát xét, tham mưu xử lý kiến nghị về sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Hà Tĩnh
Đ.c Phạm Chí Hiếu - PGĐ; Phòng HX; Lx: Đ.c Phúc
Sở Nội vụ
Sở Nội vụ
14:30
về việc hướng dẫn xử lý kiến nghị của Công ty TNHH MTV Chế biến rác thải sinh hoạt Hoành Sơn
Phòng GCS; HX; NS
Phòng họp số 1, Tầng 2 - Sở Tài chính
Đ.c Nguyễn Quốc Hương - PGĐ
14:00
Kiểm tra địa điểm và làm việc về Khu đô thị và tổ hợp khách sạn – nghỉ dưỡng phía Nam khu du lịch Thiên Cầm
Phòng TCĐT; GCS&TCDN
Vị trí dự án tại đường Tân Hải, thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên và quay về họp tại Khách sạn Seabird.
Sở Kế hoạch và Đầu tư
20/03/2024
Thứ 4
7:30
Về việc đưa vụ án ra xét xử
Đ.c Phạm Chí Hiếu - PGĐ; Lx: Đ.c Phúc
Toà Án tỉnh (Chiều 14h)
Toà Án tỉnh
8:00
Họp Hội đồng khoa học chuyên ngành thẩm định nội dung và dự toán kinh phí hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ công nghệ sinh học theo Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
Phòng HCSN
Sở KHCN
Sở KHCN
8:30
V.v tham mưu xử lý nội dung đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh về xử lý tiền thuê lại đất tại Khu công nghiệp Vũng Áng 1
Quản lý Giá công sản và Tài chính doanh nghiệp, Ngân sách, Hành chính sự nghiệp
Phòng họp số 1, Tầng 2 - Sở Tài chính
Đ.c Nguyễn Quốc Hương - PGĐ
9:00
Họp tham mưu đề nghị đầu tư xây dựng một số hạng mục của Trường Chính trị Trần Phú
Phòng TCĐT
Sở KHĐT
Sở KHĐT
15:00
Họp kiểm tra, tham mưu phương án đầu tư nâng cấp, cải tạo Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê
Phòng TCĐT
Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê
Sở KHĐT
14:00
Họp Hội đồng định giá nhà nước
Thành viên HĐ
Phòng họp số 1 tầng 2 Sở Tài chính
Đ.c Nguyễn Quốc Hương - PGĐ
8:30
Họp lấy ý kiến về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Phòng GCS
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh
Sở Y tế
21/03/2024
Thứ 5
8:00
Về việc đưa vụ án ra xét xử
Đ.c Phạm Chí Hiếu - PGĐ; Lx: Đ.c Phúc
Toà Án tỉnh (Chiều 14h)
Toà Án tỉnh
14:30
Làm việc với Công ty TNHH Sezako Prerov và Công ty cổ phần hợp tác kinh tế Việt – Séc.
Đ.c Nguyễn Quốc Hương - PGĐ; Phòng Thanh tra; Lx: Đ.c Phúc
Sở KHĐT
Sở KHĐT
14:00
Tập huấn các thành viên Đoàn đánh giá ngoài
Phòng HX; HCSN
Trung tâm GDTX tỉnh Hà Tĩnh
Sở GDĐT
8:30
V.v kiểm tra, soát xét đề nghị mua sắm máy cộng hưởng từ cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh
Phòng GCS; HCSN; Lx: Đ.c Phúc
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh
Đ.c Nguyễn Quốc Hương - PGĐ
8:00
V.v giao tham mưu xử lý kiến nghị của Sở TTTT
Phòng HCSN; GCS
Phòng họp số 1 tầng 2 Sở Tài chính
Đ.c Nguyễn Quốc Hương - PGĐ
8:00
về việc soát xét, tham mưu về đề xuất của Trung tâm y tế huyện Thạch Hà
Phòng GCS
Trung tâm y tế huyện Thạch Hà
Sở Tài chính
22/03/2024
Thứ 6
8:30
Hội nghị triển khai Nghị định số 02/2024/NĐ-CP ngày 10/01/2024 về việc chuyển giao công trình điện là tài sản công sang EVN.
Đ. Nguyễn Quốc Hương - PGĐ; Phòng GCS; Lx: Đ.c Phúc
Trụ sở EVN Hà Tĩnh
Bộ Tài chính
14:30
Họp Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đ.c Nguyễn Quốc Hương - PGĐ; Lx: Đ.c Phúc
Sở KHĐT
Sở KHĐT
8:00
V.v Thực hiện Kết luận thanh tra số 58/KL-UBND ngày 02/02/2024 của UBND tỉnh
Các đ/c Phó Giám đốc Sở; Trưởng phòng và công chức chuyên môn thuộc phòng Ngân sách tỉnh; Chánh Thanh tra Sở; Văn phòng Sở
Phòng họp số 1, Tầng 2 - Sở Tài chính
Đ.c Trịnh Văn Ngọc - GĐ
14:30
V.v tham mưu, đề xuất phương án bố trí nguồn vốn lập Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Gia Lách mở rộng, tỷ lệ 1/2.000 và phương án xử lý tổng thể việc sử dụng ngân sách nhà nước để tổ chức lập các quy hoạch
Các phòng: TCĐT, HCSN, NS.
Phòng họp số 1, Tầng 2 - Sở Tài chính
Đ.c Phạm Chí HIếu - PGĐ
14:00
Họp để nghe và cho ý kiến về đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Phòng TCĐT; HX
UBND huyện Nghi Xuân
UBND huyện Nghi Xuân
14:00
Tham dự Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Đất đai năm 2024
Phòng GCS
Hội trường tầng 1 - VNPT Hà Tĩnh
Sở Tư pháp
15:00
Họp Hội đồng định giá thường xuyên
Thành viên HĐ
Phòng họp số 1 tầng 2 Sở Tài chính
Đ.c Nguyễn Quốc Hương - PGĐ
8:30
Mời kiểm tra, làm việc đối với khu đất UBND tịnh xã Kỳ Anh đề nghị thu tại tổ dân phố Hưng Hòa, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh
Phòng GCS
thị xã Kỳ Anh
Sở TNMT
15:00
Hội đồng định giá tổ chức cuộc họp để triển khai thực hiện nhiệm vụ
Thành viên HĐ; Lx: Đ.c Phúc
Trụ sở Cơ quan Cảnh sát Điều tra
Đ.c Nguyễn Quốc Hương - PGĐ
23/03/2024
Thứ 7
8:00
Rà soát, kiểm tra nhu cầu bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở vật chất các trường học năm 2024 trên địa bàn các huyện, thành phố, thị xã
Tài chính Đầu tư, Ngân sách, Ngân sách Huyện xã, Giá công sản và TCDN; Lx: Đ.c Phúc
Huyện Cẩm Xuyên; Đức Thọ (Chiều 14)
Đ.c Phạm Chí Hiếu - PGĐ
8:00
Rà soát, kiểm tra nhu cầu bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở vật chất các trường học năm 2024 trên địa bàn các huyện, thành phố, thị xã
Tài chính Đầu tư, Ngân sách, Ngân sách Huyện xã, Giá công sản và TCDN.
Thị xã Kỳ Anh; Huyện Kỳ Anh (Chiều 14h)
Đ.c Hồ Đức Đàn - TP TCĐT
24/03/2024
Chủ nhật
8:00
Rà soát, kiểm tra nhu cầu bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở vật chất các trường học năm 2024 trên địa bàn các huyện, thành phố, thị xã
Tài chính Đầu tư, Ngân sách, Ngân sách Huyện xã, Giá công sản và TCDN; Lx: Đ.c Phúc
huyện Đức Thọ; Hồng Lĩnh (Chiều 14h)
Đ.c Phạm Chí Hiếu - PGĐ
8:00
Rà soát, kiểm tra nhu cầu bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở vật chất các trường học năm 2024 trên địa bàn các huyện, thành phố, thị xã
Tài chính Đầu tư, Ngân sách, Ngân sách Huyện xã, Giá công sản và TCDN.
Huyện Hương ; Vũ Quang (Chiều 14h)
Đ.c Hồ Đức Đàn - TP TCĐT