Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
ISO 9001:2008

Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

13-11-2018
Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Chính sách chất lượng

13-11-2018
Chính sách chất lượng

Mục tiêu chất lượng năm 2018

13-11-2018
Mục tiêu chất lượng năm 2018

CÁC QUY TRÌNH BẮT BUỘC

08-11-2017
CÁC QUY TRÌNH BẮT BUỘC

SỔ TAY CHẤT LƯỢNG

08-11-2017
SỔ TAY CHẤT LƯỢNG

QUY TRÌNH ISO CÁC PHÒNG

08-11-2017
QUY TRÌNH ISO CÁC PHÒNG