Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tin hoạt động của Sở

Họp giao ban Ban Giám đốc Sở và Trưởng các phòng, lãnh đạo Trung tâm TV&DVTCC tháng 5/2019

Đăng ngày 30-05-2019 15:55
95 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở về tổ chức giao ban vào các tháng để kịp thời nắm bắt, đánh giá tình hình hoạt động của các phòng, đơn vị trực thuộc.

Văn phòng
. . . . .