Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tin hoạt động của Sở

Hội nghị Ðánh giá công tác quản lý tài chính, ngân sách 6 tháng đầu năm; triển khai kế hoạch 6 tháng cuối nãm

Đăng ngày 23-07-2019 10:29
124 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Sáng ngày 21/7/2019, Sở Tài chính tổ chức Hội nghị đánh giá công tác quản lý tài chính, ngân sách 6 tháng đầu năm; triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019.

. . . . .