Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tin hoạt động của Sở

Hội nghị tổng kết công tác Tài chính ngân sách năm 2019, Triển khai nhiệm vụ năm 2020

Đăng ngày 28-12-2019 15:30
134 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tổng kết nhiệm vụ năm 2019, ngày 28/12/2019, Sở Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tài chính ngân sách năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 với sự có mặt đông đủ của toàn thể CBCCVC Sở, Trung tâm TV&DVTCC.

. . . . .