Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tin hoạt động của Sở

Hội nghị tổng kết công tác Tài chính ngân sách năm 2018, Triển khai nhiệm vụ năm 2019

Đăng ngày 01-01-2019 07:45
77 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 27/12/2018, Sở Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tài chính ngân sách năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tham dự Hội nghị có đầy đủ các Đ/c trong Ban Giám đốc sở, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc Văn phòng sở và Trung tâm Tư vấn dịch vụ tài chính công, 13/13 Trưởng các phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn.

. . . . .