Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tin hoạt động của Sở

Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 11 Ban Chấp hành TW khóa XII của Đảng

Đăng ngày 04-01-2020 08:57
348 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Chiều ngày 03/01, Đảng uỷ Sở Tài chính, Đảng ủy Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đã phối hợp với Đảng ủy khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết Trung ương 11 Ban Chấp hành TW khóa XII của Đảng.

Văn phòng
. . . . .