Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Kinh tế - Xã hội

Hà Tĩnh tăng tốc hoàn thành kế hoạch 5 năm

Đăng ngày 16-01-2019 16:35
73 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Năm 2018 được xem là năm bản lề của quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020). Nhờ sự quan tâm của Trung ương, cùng với nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả toàn diện, tạo đà thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và những năm tới.

Nguồn: daibieunhandan.vn
. . . . .