Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Kinh tế - Xã hội

Hà Tĩnh họp bàn các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Đăng ngày 08-09-2021 08:12
22 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hà Tĩnh sẽ đánh giá tình hình, kết quả phòng, chống dịch thời gian qua và thảo luận đề ra các giải pháp phòng, chống dịch linh hoạt, phù hợp với thực tiễn trên địa bàn thời gian tới.

Theo baohatinh.vn, Cổng thông tin điện tử tỉnh
. . . . .