Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Kinh tế - Xã hội

Hà Tĩnh đảm bảo nguồn cung hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng

Đăng ngày 03-09-2021 14:19
13 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Với sự chủ động của các cấp, ngành, doanh nghiệp (DN) phân phối, bán lẻ trên địa bàn, Hà Tĩnh đã chủ động đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu, đáp ứng nhu cầu của Nhân dân trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

Theo baohatinh.vn, Cổng thông tin điện tử tỉnh
. . . . .