Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Kinh tế - Xã hội

CÔNG ĐIỆN CỦA TỈNH ỦY HÀ TĨNH VỀ TĂNG CƯỜNG PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID -19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Đăng ngày 31-07-2020 07:36
256 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Công điện số 2388-CĐ/TU, ngày 30/7/2020 nêu rõ: Trước diễn biến khó lường của dịch bệnh Covid-19, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc thực hiện khẩn trương, quyết liệt một số nội dung sau:

. . . . .