Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tin hoạt động của Sở

Chương trình hoạt động tháng thanh niên của Chi đoàn Sở Tài chính

Đăng ngày 08-03-2018 08:18
111 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện Kế hoạch của Khối Kinh tế, sự chỉ đạo của Đoàn Khối CCQ tỉnh, các tổ chức đoàn cơ sở đã tổ chức hoạt động ra quân tháng Thanh niên; Căn cứ chỉ đạo của Đoàn khối, Chi đoàn Sở Tài chính đã tổ chức họp Đoàn Thanh niên và thông qua Kế hoạch hoạt động tháng thanh niên của Chi đoàn.

. . . . .