Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Kinh tế - Xã hội

Bãi bỏ Thông tư 134/2014-BTC về gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu

Đăng ngày 15-05-2019 07:27
194 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Bãi bỏ Thông tư 134/2014-BTC về gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu

. . . . .