Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Thanh tra

7 thay đổi lớn về lương cán bộ, công chức, viên chức từ năm 2021

Đăng ngày 04-07-2021 15:09
1633 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 21-5-2018.

Lê Anh
. . . . .