Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Thông tin ngành Tài chính

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý vốn đầu tư

Đăng ngày 26-11-2019 07:33
451 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Bộ Tài chính mới đây đã có công văn gửi các Bộ, ngành Trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố và các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước để kiến nghị các cấp, các ngành cần tập trung triển khai một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý vốn đầu tư.

Cồng BTC
. . . . .