Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...

LỊCH TRONG TUẦN

Tuần trước Tuần thứ 42 năm 2019
Từ ngày : 14/10/2019 đến ngày 20/10/2019
Tuần kế tiếp
Ngày bắt đầu Giờ bắt đầu Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
14/10/2019
Thứ 2
7:00
Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh và giao ban Tuần
Đ/c Hà Văn Trọng - GĐ; LX: Đ/c Long
VP Tỉnh ủy
Tỉnh ủy
14:00
làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT và Sở Tài nguyên môi trường về "Công tác quản lý, khai thác, sử dụng rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh"
Đ/c Trần Đình Sỹ - PGĐ; LX: Đ/c Tùng
VP Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND tỉnh
Đoàn Giám sát
13:00
Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về kinh tế tập thể
Đ/c Hà Văn Trọng - GĐ; LX: Đ/c Long
Trung tâm CB UBND tỉnh
UBND tỉnh
8:00
V/v thẩm định phương án sắp xếp nhà đất của UBND huyện Can Lộc
Phòng GCS
T2 Sở Tài chính
Sở Tài chính
7:30
Thảo luận dự toán năm 2020 huyện Hương Khê
Phòng HX
T5 - Sở Tài chính
Sở Tài chính
9:00
Họp thống nhất một số nội dung liên quan đến chế độ hỗ trợ đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh
Phòng HCSN
Sở Nội vụ
Sở NV
14:30
Họp xem xét xử lý kiến nghị của UBND huyện Vũ Quang về bổ sung phát sinh phạm vi bồi thường, GPMB khu vực thượng lưu đập dâng thuộc dự án Ngàn Trươi – Cẩm Trang
Phòng TCĐT
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
15/10/2019
Thứ 3
7:30
Thảo luận dự toán năm 2020 huyệnThạch Hà; Cẩm Xuyên (Chiều 14)
Phòng HX
T5 - Sở Tài chính
Đ/c Nguyễn Văn Đồng - PGĐ
8:00
Thông báo Tiếp dân định kỳ tháng 10 năm 2019 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Đ/c Hà Văn Trọng - GĐ; LX: Đ/c Long
Trụ sở Tiếp dân
Đ/c Lê Đình Sơn - Bí thư Tỉnh ủy
15:30
Nghe báo cáo kết quả kiểm tra, soát xét hồ sơ, thủ tục xây dựng hoàn thành hạ tầng khu tái định cư thôn Tân Phúc Thành 2 và 3
Đ/c Hà Văn Trọng - GĐ; Phòng TCĐT: LX: Đ/c Long
VP Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND tỉnh
UBND tỉnh
8:00
V/v thẩm định phương án sắp xếp nhà đất của Sở LĐTBXH
Phòng GCS
T2 Sở Tài chính
Sở Tài chính
15:00
Kiểm tra hiện trạng cơ sở nhà , đất do các cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam hiện đang quản lý, sử dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Phòng GCS
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Tĩnh
Cục Tài chính và Quản lý đầu tư
8:00
Làm việc với Công ty TNHH Thương mại xã Xử lý môi trường Can Lộc
Phòng GCS; TCDN: LX: Đ/c Mạnh
Huyện Can Lộc
Đ/c Trần Đình Sỹ - PGĐ
8:00
Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 02 năm triển khai Nghị quyết số 42/2017/QH14 và QĐ số 1058/QĐ-Ttg
Phòng TCDN
PHòng họp trực tuyến- tầng 3, Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh
Ngân hàng Nhà nước CN Hà Tĩnh
8:00
Họp xem xét xử lý kiến nghị của UBND huyện Cẩm Xuyên về đề xuất đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng Khu du lịch Nam Thiên Cầm
Phòng TCĐT
UBND thị trấn Thiên Cầm
Sở Kế hoạch và Đầu tư
15:00
V/v thẩm định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế
Phòng GCS; HCSN
T2 Sở Tài chính
Đ/c Trần Đình Sỹ-PGĐ Sở
16/10/2019
Thứ 4
7:30
Thảo luận dự toán năm 2020 huyện Can Lộc; Đức Thọ (Chiều 14)
Phòng HX
T5 - Sở Tài chính
Đ/c Nguyễn Văn Đồng - PGĐ
8:00
Giám sát "Công tấc quản lý, khai thác, sử dụng rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh" tại thị xã Kỳ Anh (Chiều: 14h)
Đ/c Trần Đình Sỹ - PGĐ; Phòng TCDN; LX: Đ/c Tùng
BQL rừng phòng hộ Ban Hà Tĩnh; UBND thị xã Kỳ Anh
Đoàn Giám sát
7:30
V/v tiếp nhận thiết bị chữ ký số (Etoken) và tập huấn hướng dẫn sử dụng (Chiều: 14h)
BGĐ Sở; Chánh VP; Văn phòng; LX: Đ/c Tùng
Trung tâm CB UBND tỉnh
UBND tỉnh
7:30
BTV Tỉnh ủy nghe báo cáo rà soát quy hoạch tỉnh và bàn về công tác cán bộ
Đ/c Hà Văn Trọng - GĐ; LX: Đ/c Long
VP Tỉnh ủy
Tỉnh ủy
14:00
Hội nghị thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVII
Đ/c Hà Văn Trọng - GĐ; LX: Đ.c Long
VP Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND tỉnh
Đ/c Lê Đình Sơn - Bí thư Tỉnh ủy
14:45
Tham dự đối thoại với công dân xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh
Đ.c Trần Đình Sỹ - PGĐ; LX: Đ/c Tùng
UBND xã Kỳ Thượng
UBND tỉnh
14:00
Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông quý III và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2019
Đ/c Phùng Thị Nguyệt - PGĐ; LX: Đ/c Mạnh
VP Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND tỉnh
UBND tỉnh
8:00
V/v thẩm định phương án sắp xếp nhà đất của UBND huyện Nghi Xuân
Phòng GCS
T2 Sở Tài chính
Sở Tài chính
8:00
Kiểm tra, xem xét chủ trương đầu tư dự án Xây dựng trụ sở làm việc xã Phù Lưu; điều chỉnh dự án “Chương trình đào tạo nghề 2011 - Dự án thành phần 2”
Phòng TCĐT
UBND xã Phù Lưu
Sở Kế hoạch và Đầu tư
7:30
Họp xử lý nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 6711/UBND-XD1 ngày 09/10/2019
Phòng Giá- Công sản
Hội trường 5, Sở Tài Nguyên và Môi Trường
Sở Tài nguyên và Môi trường
14:30
V.v đề nghị thẩm định Bộ đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về hoạt động tư vấn ...
Phòng GCS; HCSN
T2 Sở Tài chính
Đ/c Trần Đình Sỹ-PGĐ Sở
14:30
Họp triển khai về việc hỗ trợ Nhà văn Isabelle Muller tổ chức các hoạt động, sự kiện tại Hà Tĩnh
Phòng HCSN
Hội trường tầng 2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch
17/10/2019
Thứ 5
14:00
Họp BCĐ thực hiện đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiểu quả hoạt động giám định tư pháp
Đ/c Trần Đình Sỹ - PGĐ; LX: Đ/c Mạnh
Sở Tư pháp
BCĐ
7:30
Thống nhất số liệu quyết toán GPMB cho Công ty Cổ phần đầu tư Hưng Phú
Phòng TCĐT
Phòng họp tầng 1- Trụ sở UBND thị xã Kỳ Anh
UBND thị xã Kỳ Anh
7:30
V/v thẩm định phương án sắp xếp nhà đất của Liên minh HTX; Trung tâm lưu trử lịch sử tỉnh
Phòng GCS
T2 Sở Tài chính
Sở Tài chính
14:00
Làm việc với Công ty Cao su Hà tĩnh và Công ty Lâm nghiệp Hà Tĩnh về "Công tác quản lý, khai thác, sử dụng rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh"
Phòng TCDN
VP Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND tỉnh
Đoàn Giám sát
18/10/2019
Thứ 6
8:00
V/v thẩm định phương án sắp xếp nhà đất của Công ty TNHH MTV DVLN Hương Sơn
Phòng GCS
T2 Sở Tài chính
Sở Tài chính
19/10/2019
Thứ 7
20/10/2019
Chủ nhật