Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Thông tin ngành Tài chính

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách

Đăng ngày 18-09-2019 08:49
67 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 17/9, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về xử lý tiền thuế nợ đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước (NSNN). Thu hồi nợ đọng thuế tăng dần qua các năm

. . . . .