Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Thông tin ngành Tài chính

Tháo gỡ khó khăn trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Đăng ngày 24-07-2020 08:11
35 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 108/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Nghị quyết được kỳ vọng sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng. Hoàn thành việc rà soát ban hành các định mức xây dựng trước ngày 31/12/2020

Cổng Mof.gov.vn
. . . . .