Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Thông tin ngành Tài chính

Cải cách chính sách tài chính trong quá trình tái cơ cấu nền kinh tế

Đăng ngày 21-09-2019 14:34
248 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2019 tiếp tục Phiên thảo luận với chủ đề cải cách chính sách tài chính thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế ở Việt Nam do GS.TS Sử Đình Thành (Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh) điều hành, các diễn giả, chuyên gia, các nhà khoa học tập trung thảo luận, chia sẻ, cũng như đề xuất giải pháp cải cách mang tính đột phá, đồng bộ các chính sách tài chính nhằm thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế ở Việt Nam trong thời gian tới.

Cổng BTC
. . . . .