Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Thông tin ngành Tài chính

Bộ Tài chính trình Chính phủ Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu

Đăng ngày 18-09-2020 07:25
168 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 16/9, Bộ Tài chính có tờ trình số 164/TTr-BTC trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu”. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người tiêu dùng

Theo cổng Mof.gov.vn
. . . . .