Thông tư
STTSố, ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhTổ chức ban hànhĐính kèm
1119Thông tư quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 201905/12/2018Bộ Tài chính
264/2018/TT-BTCSửa đổi bổ sung một số điều của TT số 09/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của BTC quy định về QT dự án hoàn thành30/07/2018Bộ Tài chính
3145Hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự...29/12/2017Bộ Tài chính
4132/2017Quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN 201815/12/2017Bộ Tài chính
528/2017/TT-BTCSỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 45/2013/TT-BTC NGÀY 25 THÁNG 4 NĂM 2013 VÀ THÔNG TƯ SỐ 147/2016/TT-BTC NGÀY 13 THÁNG 10 NĂM 2016 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH12/04/2017Bộ Tài chính
618/2017/TT-BTCQUY ĐỊNH HỆ THỐNG DANH MỤC ĐIỆN TỬ DÙNG CHUNG TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH28/02/2017Bộ Tài chính
711/2017Quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối vói người nghèo và các đối tượng chính sách khác 08/02/2017Bộ Tài chính
806/2017Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 34a Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế (đã được bổ sung tạì Khoản 10 Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC) 20/01/2017Bộ Tài chính
905/2017/TT-BTCHướng dẫn việc quản lý, tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính16/01/2017Bộ Tài chính
10343/2016/TT-BTCHƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC CẤP NGÂN SÁCH31/12/2016Bộ Tài chính
11349/2016/TT-BTCQUY ĐỊNH VỀ THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2016 – 202031/12/2016Bộ Tài chính
12337/2016Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội 28/12/2016Bộ Tài chính
13339/2016Quỵ định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kỉnh phí đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian ỉận thương mại và hàng giả28/12/2016Bộ Tài chính
14328/2016Hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước26/12/2016Bộ Tài chính
1501/2016/TT-BNVHướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập13/01/2016 
16185HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ, CẤP VÀ SỬ DỤNG MÃ SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH01/01/2016Bộ Tài chính
17TT 133/2014Hướng dẫn chế độ thu nộp nộp quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện11/09/2014Bộ Tài chính
18TT 123/TT-BTCHướng dẫn tổ chức vận hành, khai thác Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS)27/08/2014Bộ Tài chính
1931/2014/TT-BTCHướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn07/03/2014Bộ Tài chính
2007/2014/TT-BTCThông tư 07/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước theo quy định tại Nghị định 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013...14/01/2014Bộ Tài chính
Hiển thị 20/46