V/v xin ý kiến để thực hiện Văn bản số 1548/UBND-XD ngày 28/3/2018 của UBND tỉnh
11/04/2018 11:02

          Thực hiện Văn bản số 1548/UBND-XD ngày 28/3/2018 của UBND tỉnh của UBND tỉnh về việc hướng dẫn, trả lời các kiến nghị của Công ty TNHH chế biến gỗ và thương mại Hào Quang, theo đề nghị của UBND thành phố Hà Tĩnh tại Văn bản số 490/UBND-TNMT ngày 22/3/2018. Sau khi xem xét hồ sơ, Sở Tài chính đã dự thảo hướng dẫn để UBND thành phố Hà Tĩnh thực hiện (Có bản bản dự thảo kèm theo).

         Để có cơ sở thống nhất hướng dẫn, đề nghị các đơn vị nghiên cứu, cho ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Tài chính trước ngày 12/4/2018 để hoàn thiện.

         Kính đề nghị các đơn vị quan tâm phối hợp./.

Xem chi tiết tại văn bản đính kèm ...

Đính kèm