Chi tiết văn bản
Thư mụcThông tư
Số, ký hiệu28/2017/TT-BTC
Trích yếuSỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 45/2013/TT-BTC NGÀY 25 THÁNG 4 NĂM 2013 VÀ THÔNG TƯ SỐ 147/2016/TT-BTC NGÀY 13 THÁNG 10 NĂM 2016 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Ngày ban hành12/04/2017
Ngày hết hiệu lực 
Thay thế, sửa đổi, bổ sung văn bản 
Tổ chức ban hànhBộ Tài chính
Người kýTrần Văn Hiếu
Mức độ mậtBình thường
Mức độ khẩnBình thường
Nơi nhận 
Tạo lúc15/06/2017 16:17
Đính kèm