Chi tiết văn bản
Thư mụcNghị định
Số, ký hiệu31/2017/NĐ-CP
Trích yếuBan hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương
Ngày ban hành23/03/2017
Ngày hết hiệu lực10/05/2017
Thay thế, sửa đổi, bổ sung văn bảnBãi bỏ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương.
Tổ chức ban hànhChính phủ
Người kýNguyễn Xuân Phúc
Mức độ mậtBình thường
Mức độ khẩnBình thường
Nơi nhận 
Tạo lúc15/06/2017 15:55
Đính kèm