Nghị định
STTSố, ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhTổ chức ban hànhĐính kèm
162/2017/NĐ-CPQuy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản 16/05/2017Chính phủ
245/2017/NĐ-CPQuy định chi tiết lập kế hoạch tài chính 05 năm và lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm21/04/2017Chính phủ
331/2017/NĐ-CPBan hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa...23/03/2017Chính phủ
4163/2017/NĐ-CPQuy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước 21/12/2016Chính phủ
524/2014/NĐ-CPQuy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương22/01/2015Chính phủ
604/2015/NĐ-CPVề thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập09/01/2015Chính phủ
701/2014/NĐ-CPNghị định 01/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam03/01/2014Chính phủ
8222/2013/NĐ-CPNghị định 222/2013/NĐ-CP của Chính phủ về thanh toán bằng tiền mặt31/12/2013Chính phủ
9219/2013/NĐ-CPNghị định 219/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh26/12/2013Chính phủ
10204/2013/NĐ-CPNghị định 204/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết của Quốc hội về một số giải pháp thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2013, 201405/12/2013Chính phủ
11192/2013/NĐ-CPNghị định 192/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước21/11/2013Chính phủ
12133/2013/NĐ-CPNghị định 133/2013/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định 54/2013/NĐ-CP ngày 22/05/2013 về bổ sung Nghị định 75/2011/NĐ-CP ngày 30/08/2011 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước17/10/2013Chính phủ
13Nghị Định 43Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước 06/09/2011Chính phủ
1471/1998/NĐ-CPNghị định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan08/09/1998Chính phủ
15Dự thảoNGHỊ ĐỊNH Quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước  Chính phủ
Hiển thị 15/15