2001 - 2010
STTSố, ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhTổ chức ban hànhĐính kèm
128/2010/QĐ-UBNDVề việc quy định bổ sung, điều chỉnh phí vệ sinh áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh29/12/2010UBND Tỉnh
23927/QĐ-UBNDBan hành bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh28/12/2010UBND Tỉnh
3Số 134/2010/NQ-HĐNDVề thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 201124/12/2010HDND tỉnh
4Số 135/2010/NQ-HĐNDVề phân bổ Dự toán thu, chi ngân sách và bố trí đầu tư phát triển năm 201124/12/2010HDND tỉnh
5Số 136/2010/NQ-HĐNDQuy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi các cấp ngân sách; Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2011 - 2015; Định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 201124/12/2010HDND tỉnh
6Số 139/2010/NQ-HĐNDVề việc quy định bổ sung, điều chỉnh phí vệ sinh môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh24/12/2010HDND tỉnh
727/2010/QĐ-UBNDBan hành Kế hoạch triển khai thực hiện Điều 22 Luật Quốc tịch Việt Nam về giải quyết việc nhập quốc tịch Việt Nam cho những người không quốc tịch mà không có đầy đủ các giấy tờ về nhân thân nhưng đã cư trú ổn định trên...16/12/2010UBND Tỉnh
826/2010/QĐ-UBNDBan hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 201113/12/2010UBND Tỉnh
924/2010/QĐ-UBNDBan hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban quản lý Khu kinh tế Vũng Áng09/12/2010UBND Tỉnh
1025/2010/QĐ-UBNDVề quy định chức danh, số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; số lượng, chức danh, chế độ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố09/12/2010UBND Tỉnh
113352/QĐ-UBNDVề việc ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị trong nước, mức chi tiếp khách trong và ngoài nước, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế18/11/2010UBND Tỉnh
1223/CT-UBNDVề việc tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống đói rét, dịch bệnh cho vật nuôi vụ Đông xuân 2010 - 201116/11/2010UBND Tỉnh
1321/2010/QĐ-UBNDVề việc ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân, xử lý đơn thư tập trung một đầu mối ở mỗi cấp hành chính29/10/2010UBND Tỉnh
1422/2010/QĐ-UBNDVề việc ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại hành chính29/10/2010UBND Tỉnh
1521/2010/CT-UBNDVề việc tăng cường quản lý và tạo điều kiện phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh28/10/2010UBND Tỉnh
1622/2010/CT-UBNDVề việc tăng cường quản lý hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và trò chơi trực tuyến (game online)28/10/2010UBND Tỉnh
1720/2010/CT-UBNDVề việc triển khai thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ27/10/2010UBND Tỉnh
1820/2010/QĐ-UBNDVề việc ban hành Kế hoạch thực hiện Ngày pháp luật Tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh27/10/2010UBND Tỉnh
193092/QĐ-UBNDVề việc quy định về đối tượng, nội dung mức hỗ trợ khắc phục hậu quả bão, lũ trên địa bàn Hà Tĩnh năm 201026/10/2010UBND Tỉnh
20Số 131/2010/NQ-HĐNDNghị quyết về chức danh, số lượng cán bộ, xã, phường, thị trấn, số lượng chức danh, chế độ phụ cấp đối với những hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố13/10/2010HDND tỉnh
Hiển thị 20/570