1991 - 2000
STTSố, ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhTổ chức ban hànhĐính kèm
121-CT/UB-TMVề tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh du lịch22/12/2000UBND Tỉnh
220 CT/UB-NCVề việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 200121/11/2000UBND Tỉnh
319 CT/UBVề việc điều tra "Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội năm 2000"15/11/2000UBND Tỉnh
42394 QĐ/UB-NL2V/v ban hành quy định xử lý một số vấn đề về đất đai khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đô thị14/11/2000UBND Tỉnh
518 CT/UB-VXV/v tổ chức điều tra thực trạng đói nghèo - việc làm năm 200026/10/2000UBND Tỉnh
6543/2000/QĐ/UB-XDV/v ban hành Quy chế hoạt động của Quỹ hỗ trợ đầu tư Hà Tĩnh04/10/2000UBND Tỉnh
717/CT/UB-VXV/v triển khai thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác khuyến học27/09/2000UBND Tỉnh
816 CT/UB-NL2Về việc tập trung khắc phục hậu quả của cơn bão số 413/09/2000UBND Tỉnh
91558/ 2000/QĐ/UBV/v Quy định mức vận động đóng góp Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" theo Nghị định số 91/1998/NĐ-CP ngày 09/11/1998 của Chính phủ17/08/2000UBND Tỉnh
1015/2000/CT-UBV/v giải phóng mặt bằng thi công các công trình XDCB thuộc Dự án phát triển nông thôn Hà Tĩnh (HRDP01/08/2000UBND Tỉnh
111402 QĐ/UB-TCV/v ban hành Quy chế các tổ chức, cá nhân đầu tư, xây dựng tại cảng cá Xuân Phổ28/07/2000UBND Tỉnh
12844/QĐ/2000/QĐ/UBV/v quy định một số chính sách khuyến khích phát triển du lịch25/05/2000UBND Tỉnh
13733 QĐ/UB-NL2V/v phân cấp quản lý, chỉ huy điều hành công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai09/05/2000UBND Tỉnh
14713/2000/QĐ/UB-TMV/v ban hành Quy chế trích lập và sử dụng quỹ dự phòng ngân sách các cấp05/05/2000UBND Tỉnh
15647 QĐ/UB-NL2V/v giao chỉ tiêu và ban hành một số chính sách khuyến khích sản xuất vụ Hè - Thu và vụ Mùa năm 200024/04/2000UBND Tỉnh
1609/2000/CT-UB-THV/v triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường năm 200019/04/2000UBND Tỉnh
1708 CT/UB-NL2Về các biện pháp cấp bách phòng và chữa cháy rừng10/04/2000UBND Tỉnh
18431 QĐ/UB-NCV/v ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 200029/03/2000UBND Tỉnh
1906/2000/CT/UB-NL2Về công tác phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai năm 200027/03/2000UBND Tỉnh
2005 CT/UB-NL2Về việc phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 200016/03/2000UBND Tỉnh
Hiển thị 20/226