Quyết định
STTSố, ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhTổ chức ban hànhĐính kèm
1201Ban hành quy chế An toàn thông tin mạng Bộ Tài Chính12/02/2018Bộ Tài chính
252/QĐ-UBNDBan hành Quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh22/11/2017UBND Tỉnh
330/2017/QĐ-UBNDV/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính27/06/2017UBND Tỉnh
4852/QĐ-UBNDVề việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực thi hành.30/03/2017UBND Tỉnh
515/2016/QĐ-UBNDVề việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh28/04/2016UBND Tỉnh
647/2015/QĐ-UBNDV/v ban hành Quy định một số nội dung thực hiện Nghị quyết số 139/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh về mức độ hỗ trợ thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây...18/09/2015UBND Tỉnh
735/2015/QĐ-UBNDSửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 37/2013/QĐ-UBND ngày 27/8/2013 của UBND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ phát triển thương mại nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh27/08/2015UBND Tỉnh
823/2014/QĐ-UBNDBan hành Quy định về việc thực hiện hỗ trợ lãi suất vay vốn tại các tổ chức tín dụng để phát triển sản xuất từ nguồn vốn chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh20/05/2015UBND Tỉnh
916/2015/QĐ-UBNDVề việc ban hành Quy chế xét tôn vinh "Doanh nghiệp Hà Tĩnh tiêu biểu" và "Doanh nhân Hà Tĩnh tiêu biểu"15/04/2015UBND Tỉnh
1014/2015/QĐ-UBNDVề việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 17/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về việc hỗ trợ lãi suất cho các khách hàng vay vốn tại các Tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Hà...06/04/2015UBND Tỉnh
11140/QĐ-UBNDVề việc quy định tạm thời một số chính sách hỗ trợ các tổ chức, đơn vị thí điểm triển khai thực hiện mô hình phát triển nuôi cá mú, cá bơn, bào ngư, tôm chất lượng cao và hỗ trợ sản xuất giống thủy sản các loại năm 201513/01/2015UBND Tỉnh
124114/QĐ-UBNDban hành KH CCHC tỉnh HT năm 201524/12/2014UBND Tỉnh
1379/2014/QĐ-UBNDBan hành Quy chế theo dõi, đôn đốc kiểm tra thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tichk UBND tỉnh giao19/12/2014UBND Tỉnh
1479/QĐ-UBNDBan hành Quy chế theo dõi, đôn đốc kiểm tra thực hiện nhiệm vụdo Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao19/11/2014UBND Tỉnh
152785/QĐ-STCVề việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Kênh phòng lũ phía tây khu tái định cư xã Kỳ Thịnh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 28/10/2014Sở Tài chính
162774/TB-GĐVề phân công trách nhiệm chuẩn bị các nội dung về kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện thu một số phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh theo Thông báo số 437/TB-UBND ngày 18/10/2014 của UBND tỉnh27/10/2014Sở Tài chính
172677/QĐ-STCVề việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường thuộc Hợp phần Bảo trì dự án giao thông nông thôn 3 – Phần vốn bổ sung 17/10/2014Sở Tài chính
182561 /STC-NSV/v đề nghị bố trí kinh phí thực hiện chế độ, chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn theo theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg09/10/2014Sở Tài chính
1966/QĐ-UBNDBan hành Quy định thực hiện định mức hỗ trợ một số nội dung Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2014-2015 07/10/2014UBND Tỉnh
2063/2014/QĐ-UBNDTriển khai thực hiện chính sách hỗ trợ khi đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh22/09/2014UBND Tỉnh
Hiển thị 20/622