Nghị quyết
STTSố, ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhTổ chức ban hànhĐính kèm
1139/2015/NQ-HĐNDQUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN HỢP TÁC, LIÊN KẾT SẢN XUẤT GẮN VỚI TIÊU THỤ NÔNG SẢN, XÂY DỰNG CÁNH ĐỒNG LỚN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 62/2013/QĐ-TTG NGÀY 25/10/2013 CỦA THỦ TƯỚNG...17/07/2015HDND tỉnh
285/2014/NQ-HĐNDVề việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 16/07/2014HDND tỉnh
386/2014/NQ-HĐNDVề việc quy định bổ sung giá dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh 16/07/2014HDND tỉnh
490/2014/NQ-HĐNDBan hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp Hà Tĩnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới16/07/2014HDND tỉnh
501/NQ-CPNghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 201402/01/2014Chính phủ
653/2013/NQ-HĐNDPHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI NÔNG THÔN GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH HÀ TĨNH ĐẾN NĂM 202013/07/2013HDND tỉnh
732/2012/QH13Nghị quyết 32/2012/QH13 của Quốc hội về dự toán ngân sách Nhà nước năm 201310/11/2012BCH Trung ương, Luật, pháp lệnh
828/2012/QH13Nghị quyết 28/2012/QH13 của Quốc hội về việc bổ sung một số dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011 - 201521/06/2012 
9495/NQ-UBTVQH13Nghị quyết 495/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Kế hoạch phân bổ 5.500 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011 - 2015 cho các dự án thuộc lĩnh vực thủy lợi18/05/2012 
10473/NQ-UBTVQH13Nghị quyết 473/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kế hoạch phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011 - 201527/03/2012 
1116/2011/NQ - HĐNDNghị quyết về thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh16/12/2011HDND tỉnh
1217/2011/NQ - HĐNDNghị quyết về việc phân bố dự toán thu, chi ngân sách và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 201216/12/2011HDND tỉnh
1319/2011/NQ - HĐNDNghị quyết Về việc cho thị xã Hồng Lĩnh tiếp tục được hưởng một số cơ chế, chính sách quy định tại Nghị quyết số 82/2008/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh 16/12/2011HDND tỉnh
1421/2011/NQ - HĐNDNghị quyết Phê chuẩn cơ chế, chính sách đối với công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân đến năm 2015 và những năm tiếp theo 16/12/2011HDND tỉnh
1523/2011/NQ - HĐNDNghị quyết Về việc phê chuẩn Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 16/12/2011HDND tỉnh
1624/2011/NQ - HĐNDNghị quyết Bổ sung, điều chỉnh và bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 16/12/2011HDND tỉnh
1727/2011/NQ - HĐNDNghị quyết về chủ trương vận động lập Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 16/12/2011HDND tỉnh
1829/2011/NQ - HĐNDNghị quyết Về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016 16/12/2011HDND tỉnh
1915/2011/NQ-HĐNDNghị Quyết Về phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Hà Tĩnh 5 năm 2011-201522/06/2011UBND Tỉnh
2014/2011/NQ-HĐNDNghị quyết Quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh.22/06/2011UBND Tỉnh
Hiển thị 20/76