Văn bản
STTSố, ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhTổ chức ban hànhĐính kèm
1119Thông tư quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 201905/12/2018Bộ Tài chính
264/2018/TT-BTCSửa đổi bổ sung một số điều của TT số 09/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của BTC quy định về QT dự án hoàn thành30/07/2018Bộ Tài chính
3201Ban hành quy chế An toàn thông tin mạng Bộ Tài Chính12/02/2018Bộ Tài chính
4145Hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự...29/12/2017Bộ Tài chính
5132/2017Quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN 201815/12/2017Bộ Tài chính
652/QĐ-UBNDBan hành Quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh22/11/2017UBND Tỉnh
730/2017/QĐ-UBNDV/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính27/06/2017UBND Tỉnh
862/2017/NĐ-CPQuy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản 16/05/2017Chính phủ
945/2017/NĐ-CPQuy định chi tiết lập kế hoạch tài chính 05 năm và lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm21/04/2017Chính phủ
1028/2017/TT-BTCSỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 45/2013/TT-BTC NGÀY 25 THÁNG 4 NĂM 2013 VÀ THÔNG TƯ SỐ 147/2016/TT-BTC NGÀY 13 THÁNG 10 NĂM 2016 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH12/04/2017Bộ Tài chính
11852/QĐ-UBNDVề việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực thi hành.30/03/2017UBND Tỉnh
1231/2017/NĐ-CPBan hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa...23/03/2017Chính phủ
1318/2017/TT-BTCQUY ĐỊNH HỆ THỐNG DANH MỤC ĐIỆN TỬ DÙNG CHUNG TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH28/02/2017Bộ Tài chính
1411/2017Quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối vói người nghèo và các đối tượng chính sách khác 08/02/2017Bộ Tài chính
1506/2017Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 34a Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế (đã được bổ sung tạì Khoản 10 Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC) 20/01/2017Bộ Tài chính
1605/2017/TT-BTCHướng dẫn việc quản lý, tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính16/01/2017Bộ Tài chính
17343/2016/TT-BTCHƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC CẤP NGÂN SÁCH31/12/2016Bộ Tài chính
18349/2016/TT-BTCQUY ĐỊNH VỀ THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2016 – 202031/12/2016Bộ Tài chính
19337/2016Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội 28/12/2016Bộ Tài chính
20339/2016Quỵ định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kỉnh phí đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian ỉận thương mại và hàng giả28/12/2016Bộ Tài chính
Hiển thị 20/1003