SỞ TÀI CHÍNH

Lịch tuần

 • Thứ 4 Ngày 22/05/2019

  7:00 tại UBND huyện Cẩm Xuyên

  Giám sát công tác quy hoạch đầu tư quản lý đê điều .. giai đoạn 2016-2019 tại huyện Cẩm Xuyên

  Thành phần: Phòng TCĐT
  7:30 tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Hà Tĩnh

  Tham dự Hội nghị Tổng kết 05 năm thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp KH&CN công lập và 05 năm thực hiện Đề án sản xuất phân hữu cơ vi sinh

  Thành phần: Phòng HCSN
  8:00 tại VP Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND tỉnh

  Họp một số nội dung liên quan đến dự án Phát triển thành phố loại II

  Thành phần: Phòng TCĐT
  16:30 tại Phòng họp tầng 2, Sở Khoa học và Công nghệ

  Lấy ý kiến góp ý về Dự thảo các Quy chế hoạt động và kiện toàn Hội đồng Quản lý Quỹ, Ban Kiểm soát Quỹ Phát triển KH&CN

  Thành phần: Phòng HCSN
  14:30 tại T2 Sở Tài chính

  V/v xử lý kiến nghị Ban QL Khu kinh tế tỉnh

  Thành phần: Phòng GCS
 • Thứ 5 Ngày 23/05/2019

  14:30 tại Hội trường tầng 5- Sở Tài nguyên Và Môi trường

  V/v đấu giá mỏ đất san lấp thôn Lâm Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà

  Thành phần: Phòng Giá- Công sản
  8:00 tại UBND xã Cẩm Lĩnh

  Làm việc với Công ty CPĐT Châu Á - Thái Bình Dương

  Thành phần: Phòng TCĐT
  14:30 tại Sở TNMT

  V/v phân loại đơn vị hành chính cấp xã phục vụ xây dựng bảng giá đất năm 2020

  Thành phần: Phòng GCS
  14:30 tại Sở TNMT

  Họp Sở Tài nguyên và Môi trường

  Thành phần: Phòng GCS
  14:30 tại T2 Sở Tài chính

  V.v xem xét hỗ trợ chính sách xây dựng lò đốt

  Thành phần: Phòng TCDN; NSHX
 • Thứ 6 Ngày 24/05/2019

  14:30 tại Hội trường tầng 8 - Tòa nhà Viettel Hà Tĩnh, số 16, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

  Tham dự Diễn tập “Phòng chống tấn công mạng máy tính”

  Thành phần: Văn phòng
 • Thứ 7 Ngày 25/05/2019

  8:00 tại Huyện Vũ Quang

  Dự Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2019

  Thành phần: Đ/c Phùng Thị Nguyệt - PGĐ sở; LX: Đ/c Mạnh
 • Chủ nhật Ngày 26/05/2019

  7:30 tại Trung tâm Văn hóa- Điện ảnh Hà Tĩnh

  Dự Lễ Tuyên dương học sinh giỏi và trao học bổng năm học 2018-2019

  Thành phần: Phòng HCSN
 • Thứ 2 Ngày 27/05/2019

 • Thứ 3 Ngày 28/05/2019

 • Thứ 4 Ngày 29/05/2019

 • Thứ 5 Ngày 30/05/2019

 • Thứ 6 Ngày 31/05/2019

 • Thứ 7 Ngày 01/06/2019

 • Chủ nhật Ngày 02/06/2019

Lịch trong tuần

Thời gian Thành phần Nội dung Chủ trì Địa điểm
7:00 Phòng TCĐT

Giám sát công tác quy hoạch đầu tư quản lý đê điều .. giai đoạn 2016-2019 tại huyện Cẩm Xuyên

HĐND tỉnh UBND huyện Cẩm Xuyên
7:30 Phòng HCSN

Tham dự Hội nghị Tổng kết 05 năm thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp KH&CN công lập và 05 năm thực hiện Đề án sản xuất phân hữu cơ vi sinh

Sở Khoa học và Công nghệ Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Hà Tĩnh
8:00 Phòng TCĐT

Họp một số nội dung liên quan đến dự án Phát triển thành phố loại II

UBND tỉnh VP Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND tỉnh
16:30 Phòng HCSN

Lấy ý kiến góp ý về Dự thảo các Quy chế hoạt động và kiện toàn Hội đồng Quản lý Quỹ, Ban Kiểm soát Quỹ Phát triển KH&CN

Đ/c Đặng Quốc Vinh- Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Phòng họp tầng 2, Sở Khoa học và Công nghệ
14:30 Phòng GCS

V/v xử lý kiến nghị Ban QL Khu kinh tế tỉnh

Đ/c Trần Đình Sỹ-PGĐ Sở T2 Sở Tài chính

Lịch trong ngày

  (Thứ tư,

Ngày 22-05-2019)