Lịch công tác Sở Tài chính
   

SỞ TÀI CHÍNH

Lịch tuần

 • Chủ nhật Ngày 21/07/2019

  7:30 tại Khách sạn Thiên Ý

  Hội nghị sơ kết công tác Tài chính - Ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

  Thành phần: BGĐ sở; Toàn thể CBCCVC
  7:00 tại Khu Lưu niệm Bác Hồ; Ngã ba Đồng Lộc

  Dâng hương, thăm và tặng quà nhân Kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2019)

  Thành phần: Đ/c Hà Văn Trọng - GĐ; LX: Đ/c Long
  8:00 tại Sở KH & CN Hà Tĩnh

  Họp Hội đồng khoa học nghiệm thu Đề tài

  Thành phần: Phòng HCSN

Lịch trong tuần

Thời gian Thành phần Nội dung Chủ trì Địa điểm
7:30 BGĐ sở; Toàn thể CBCCVC

Hội nghị sơ kết công tác Tài chính - Ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Đ/c Hà Văn Trọng - GĐ Sở Khách sạn Thiên Ý
7:00 Đ/c Hà Văn Trọng - GĐ; LX: Đ/c Long

Dâng hương, thăm và tặng quà nhân Kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2019)

Đ/c Lê Đình Sơn - Bí thư Tỉnh ủy Khu Lưu niệm Bác Hồ; Ngã ba Đồng Lộc
8:00 Phòng HCSN

Họp Hội đồng khoa học nghiệm thu Đề tài

Sở Khoa học và Công nghệ Sở KH & CN Hà Tĩnh

Lịch trong ngày

  (Chủ nhật,

Ngày 21-07-2019)